O Vinárstve Čavojský

Začiatky nášho rodinného vinárstva siahajú do roku 2000 v meste Pezinok. Jeho vinohradnícka tradícia má však korene v 40 ročných viniciach, v ktorých naši dedovia pracovali s vínnou révou v práci ako aj doma. 

František Dudo z Modry pracoval v školskej pivnici ako vincúr, kde učil budúcich vinárov. Ladislav Čavojský z Pezinka bol vedúci školského majetku a neskôr vyučoval na SVOŠ v Modre predmet poľnohospodársku techniku. Do viníc chodili pracovať aj oddychovať, v pivnici  netrpezlivo čakali na novú úrodu, na burčiak, stáčali aj koštovali. Dodnes sú už historické veľké drevené  preše ozdobou našich pivníc a pamiatkou na ťažkú, ale zároveň peknú prácu našich dedov, ktorú sa snažíme zachovať.

Čaro vinohradov a vinárske prostredie priviedlo k vinohradníckej tradícii aj ich deti. Dnes už naši rodičia Mária a Ľubomír Čavojskí sa spoznali ako spolužiaci na strednej odbornej škole ovocínarsko-vinárskej v Modre. Spolu vyštudovali vinársky odbor na záhradníckej fakulte Mendelovej univerzity v Brne a od roku 2000 zveľaďujú vinice po svojich rodičoch, ktoré sa snažia rozširovať postupne o ďalšie.

V súčasnosti sa zapájame do fungovania vinohradníctva a vinárstva aj my, Tomáš a Katarína Čavojskí, najmladšia generácia. Víziou nášho vinárstva je v tejto tradícii pokračovať po našich rodičoch a starých rodičoch s inovatívnymi a zároveň odvážnymi plánmi, s nadšením a cieľom potešiť priateľov a milovníkov vína.

Dnes sa naša rodina, priatelia, známi a brigádnici stretávajú pri zberaní úrody z 5 ha vinohradov nachádzajúcich sa v Pezinku a Modre. Naše hrozno sa rodí na  južných svahov Malých Karpát, ktorú považujeme za najvýznamnejšiu oblasť v pestovaní hrozna na SlovenskuNašim cieľom je dopestovať každý rok to najkvalitnejšie hrozno, ktoré bude priamo a úprimne odzrkadlovať daný ročník. Pre nás je pestovanie hrozna o udržiavaní a tvorbe krajiny, záväzku voči prírode a tiež o vytváraní hodnôt pre ďalšie vinárske generácie. Cieľom je vyrábať víno, ktoré bude reprezentovať nielen vinohrad, z ktorého pochádza ale aj lokalitu Pezinok, Modru ako aj celú Malokarpatskú vinohradnícku oblasť.

Pri výrobe používame moderné postupy, šetrné spracovávanie hrozna, reduktívnu technológiu výroby vína a riadené kvasenie. Snažíme sa vyrábať moderné vína s citom a tradíciou, čo nám pomáha zachovávať jedinečnosť malokarpatských vín. Víno musí odzrkadlovať výsledok poctivej a usilovnej práce, a presne také ho chceme priniesť všetkým milovníkom a nadšencom slovenského vína.